הצטרפות אמנים

צלמים אמנים מוזמנים להצטרף למיזם המכירות של Original Photography Institute, ולמכור את תמונות המקור שלהם.

 

ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום, אך כרוכה בעמידה בתנאי העיקרי – התחייבות
לא לייצר עבודות צילום מקוריות מהעבודה המוצגת בגלריה מעבר לכמות שהוגדרה בהסכם.

 

היצירה ניתנת להדפסה כהעתק, ולא כמקור מספר פעמים בלתי מוגבל על פי שיקול דעת האמן.

 

כמו כן נדרשת התחייבות האמן, כי תעודת מקור על היצירות המצורפות למיזם תונפק על ידי OPI בלבד, וזאת על מנת לתת לרוכשים אמון כי מנגנון המקוריות הינו חיצוני אובייקטיבי, ואינו תלוי באמן עצמו.

 

ניתן להגיש מועמדות באמצעות משלוח עבודות לאימייל OPI@1StopShot.com

לא ייעשה בעבודות שיישלחו כל שימוש אלא לבחינת המועמדות בלבד.

 

כל העבודות שיצטרפו למיזם הן בבעלות האמנים או בעליהן החוקיים,
ולא ייעשה בהן כל שימוש פרט להצגתן בגלריה ו/או הצגתן בפרסום לטובת מכירתן.